Armand Gosu : Deputații transnistreni prezenți la congres au decis:

0
57
  1. De a adopta un apel către Consiliul Federației și Duma de Stat a Federației Ruse cu solicitarea de a implementa măsuri de protecție a Transnistriei în condițiile unei presiuni sporite din partea Chișinăului, ținând cont de faptul că pe teritoriul regiunii locuiesc permanent peste 220.000 de cetățeni ruși și de experiența pozitivă unică a menținerii păcii rusești pe Nistru, precum și de statutul de garant și mediator în procesul de negocieri.
  2. Adoptarea unui apel către Secretarul General al ONU cu solicitarea de a ține cont de drepturile inalienabile ale poporului transnistrean garantate de normele internaționale, de a opri încălcarea de către Chișinău a drepturilor și libertăților locuitorilor din stânga Nistrului și de a preveni provocările care duc la escaladarea tensiunilor.
  3. Adoptarea unui apel către participanții la procesul internațional de negocieri în formatul „5+2”.
  4. Să adopte un apel către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) pentru a influența conducerea de la Chișinău în vederea revenirii la un dialog adecvat în cadrul procesului internațional de negocieri, precum și pentru a asigura condițiile pentru o soluționare civilizată a conflictului.
  5. Adoptați un apel către Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale CSI pentru a preveni escaladarea conflictului pe Nistru.
  6. Adoptarea unui apel către Parlamentul Uniunii Europene prin care să i se ceară să depună eforturi pentru a preveni presiunile din partea Chișinăului și încălcarea drepturilor și libertăților transnistrenilor.
  7. Să adopte un apel către Comitetul Internațional al Crucii Roșii pentru a asigura condiții pentru asigurarea drepturilor, intereselor și libertăților sociale și umanitare ale tuturor locuitorilor din stânga Nistrului.
    (traducere din limba rusă)

Armand Gosu

Lasă un răspuns